Thủ Tục & Hồ Sơ Tạm Ngưng Hoạt Động Doanh Nghiệp – Luật Trí Đức

Thủ Tục & Hồ Sơ Tạm Ngưng Hoạt Động Doanh Nghiệp – Luật Trí Đức
5 (100%) 8 đánh giá

Thủ Tục & Hồ Sơ Tạm Ngưng Hoạt Động Kinh Doanh

Quy trình & Thủ Tục thực hiện Tạm Ngưng Hoạt Động Kinh Doanh:

Bước 1: Đối với cơ quan bên thuế Theo Điểm 1 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về Hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế: Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh (Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, nếu công ty A không thể tiếp tục hoạt động thì có quyền tạm ngừng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tối đa được pháp luật quy định đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh là hai năm. Mỗi lần tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu công ty tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ Tạm Ngưng Hoạt Động Kinh Doanh

Hồ sơ đối với Doanh nghiệp Tư Nhân: 

 1. Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp.
 2.  Giấy ủy quyền.

Hồ sơ đối với Công ty TNHH một thành viên có cá nhân là chủ sở hữu bao gồm:

 1. Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Quyết định của chủ sở hữu.
 3. Giấy ủy quyền.

Hồ sơ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

 1. Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Biên bản họp của hội đồng thành viên.
 3. Quyết định của hội đồng thành viên.
 4. Giấy ủy quyền.

Hồ sơ đối với Công ty cổ phần bao gồm:

 1. Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh.
 2. Biên bản họp của hội đồng quản trị.
 3. Quyết định của hội đồng quản trị.

Lưu ý: Các doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại điện thì khi doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh buộc các chi nhánh, văn phòng đại diện cũng tạm ngừng kinh doanh

tư vấn xin giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài

 

CÔNG TY TNHH TM DV TRÍ ĐỨC & CÁC CỘNG SỰ
Địa chỉ:87/89/11 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình,TP.HCM.
Hotline: 0938 761 521
Phone: 0963 735 563
Email: dvthanhlapcty@gmail.com

KHÔNG NGẠI XA CÓ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ TẬN NƠI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button