Thủ tục tạm ngưng giải thể doanh nghiệp

Đánh giá nhanh
STT Loại hồ sơ Quy trình, nội dung thực hiện Thời hạn
1 TẠM NGƯNG KINH DOANH Bước 1: Đối với cơ quan bên thuế Theo Điểm 1 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về Hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế: Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chínhthì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh (Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, nếu công ty A không thể tiếp tục hoạt động thì có quyền tạm ngừng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tối đa được pháp luật quy định đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh là hai năm. Mỗi lần tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu công ty tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh)

vDoanh nghiệp tư nhân:

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp

2/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH một thành viên có cá nhân là chủ sở hữu

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp

2/ Quyết định của chủ sở hữu

3/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo về việc tạm ngưng kiddoanhdoanh của doanh nghiệp

2/ Biên bản họp của hội đồng thành viên

3/ Quyết định của hội đồng thành viên

4/ Giấy ủy quyền

vCông ty cổ phần

1/ Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh

2/ Biên bản họp của hội đồng quản trị

3/ Quyết định của hội đồng quản trị

ð  Lưu ý: Các doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại điện thì khi doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh buộc các chi nhánh, văn phòng đại diện cũng tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

2 GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Bước 1: Nộp hồ sơ công bố thông tin giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh

A. Thành phần hồ sơ

1/ Thông báo về giải thể doanh nghiệp

2/ Quyết định giải thể doanh nghiệp

3/ Giấy ủy quyên

 

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh

A. Thành phần hồ sơ

1/ Thông báo về giải thể doanh nghiệp

2/ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

3/ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có)

4/ Danh sách người lao động  sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

5/ Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

6/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

7/ Giấy ủy quyền

( Theo quy định tại Điều 208 LDN 2014)

ð  Lưu ý: Các doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại điện thì khi doanh nghiệp giải thể  buộc các chi nhánh, văn phòng đại diện cũng làm thủ tục giải thể

 

Thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

CÔNG TY TNHH & DỊCH VỤ NHÂN TRÍ
Địa chỉ:70/2/7 Đô Đốc Long – Tân Quý – Tân Phú – TP.HCM
Hotline: 0938 761 521
Phone: 0963 735 563
Email: dvthanhlapcty@gmail.com

KHÔNG NGẠI XA CÓ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ TẬN NƠI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.