Thành Phố Thủ Đức: Công Văn Thay Đổi Địa Chỉ Doanh Nghiệp

Thành Phố Thủ Đức: Công Văn Thay Đổi Địa Chỉ Doanh Nghiệp
5 (100%) 2 đánh giá

   TỔNG CỤC THUẾ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH                             VIỆT NAM
.                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 333/CTTPHCM-TTHT
V/v: thay đổi thông tin trên hóa đơn

Kính gửi: – 22 Chi cục Thuế Khu vực, Quận/Huyện;
– Các phòng trực thuộc Văn phòng Cục Thuế;
– Quý doanh nghiệp, Người nộp thuế trên địa bàn TP.HCM.

Căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 202 của Ủy ban Thường vụ Quốc, hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 5081/UBND-VX ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập Thành phố Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 sẽ làm thay đổi hàng loạt địa chỉ của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do thay đổi tên đơn vị hành chính.

Để việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi thông tin địa chỉ trụ sở theo đơn vị hành chính mới (hoặc kể từ ngày bộ máy hành chính nhà nước thành phố Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động – ngày 07 tháng 2 năm 2021) các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính thực hiện ghi thông tin địa chỉ và không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới; đối với hóa đơn đặt in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới.

Cục Thuế TP thông báo các Chi cục Thuế Quận/Huyện, các phòng trực thuộc văn phòng Cục Thuế, quý doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được biết để thực hiện./.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công Ty TNHH TM DV Trí Đức & Các Cộng Sự

🏣 Địa chỉ: 545/40/2/39 Nguyễn Xiển, P. Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, Tp.HCM

 Email: dvthanhlapcty@gmail.com – triduclawer@gmail.com

☎ Hotline: 0909 874 584 – 0969 513 255 – 0938 761 521

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button