Nghỉ Hưu 2021, Đóng BHXH Bao Nhiêu Năm Thì Mới Được Hưởng Lương Hưu Ở Mức Tối Đa?

Nghỉ Hưu 2021, Đóng BHXH Bao Nhiêu Năm Thì Mới Được Hưởng Lương Hưu Ở Mức Tối Đa?
5 (100%) 1 đánh giá

 

Nhận được thắc mắc về lương hưu của nhiều bạn:

Người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2021 thì cần phải đóng BHXH bao nhiêu năm thì mới được hưởng lương hưu ở mức tối đa?

Luật Trí Đức xin giải đáp:

Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc hoặc bằng 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Căn cứ theo luật Bảo Hiểm Xã Hội 2004, tại Điều 56 và Điều 74 thì từ ngày 01/01/2021 người lao động nghỉ hưu sẽ hưởng được mức tối đa như sau:

A. Đối Với Người Lao Động Tham Gia BHXH Bắt Buộc

Mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng lương hưu theo như quy định tại Điều 54 (Luật BHXH 2014 đã được sửa đổi) bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) được hưởng lương hưu ở mức tối đa khi:

– Đối với nữ: Phải đóng đủ 30 năm BHXH trở lên.

– Đối với nam:

  • Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021: Phải đóng đủ 34 năm BHXH (hiện hành chỉ cần đóng đủ 33 năm BHXH trở lên).
  • Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022 trở đi: Phải đóng đủ 35 năm BHXH trở lên.

Lưu ý: Trường hợp NLĐ thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được giải quyết về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014, người lao động để được hưởng lương hưu ở mức tối đa cần phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH như trên.

B. Đối Với Người Tham Gia BHXH Tự Nguyện

Mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa đối với người tham gia BHXH tự nguyện bằng 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Người tham gia BHXH tự nguyện phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng lương hưu theo như quy định tại Khoản 1 Điều 73 (Luật BHXH 2014 được sửa đổi) bởi Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 được hưởng lương hưu ở mức tối đa khi:

– Đối với nữ: Phải đóng đủ 30 năm BHXH trở lên.

– Đối với nam: Nếu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021: Phải đóng đủ 34 năm BHXH trở lên (hiện hành chỉ cần đóng đủ 33 năm BHXH trở lên); nếu nghỉ hưu từ 01/01/2022 trở đi: Phải đóng đủ 35 năm BHXH trở lên.

tư vấn xin giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button